6% regeling op schilderwerk, glaszetten en stukadoorswerkzaamheden

Ingangstermijnen verruiming lage BTW-tarief  per 9 februari 2011 

In onze bedrijfstak kunnen de ondernemers met een drietal lage BTW-regelingen te maken krijgen bij werkzaamheden aan woningen. Namelijk:

A. Per 15 september 2009 is een verruiming van kracht die inhoudt dat woningen ouder dan 2 jaar (na ingebruikname) in aanmerking komen voor de lage BTW. Vanaf die datum vallen de schilder- en stukadoorswerkzaamheden die onder II.1 en IV.1 worden genoemd onder het 6%-tarief. Deze regeling is permanent.

B. Sinds 2009 valt ook het aanbrengen van energiebesparend isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen ouder dan 2 jaar, voor de arbeidscomponent onder het 6%-tarief. Voorwaarde is dat de warmteweerstand van de scheidingsconstructie ten minste voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Werkzaamheden die te ver afstaan van de eigenlijke isolatiewerkzaamheden, zoals sloopwerk voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden, de installatie van zonwering of een dakkapel vallen onder het 19%-tarief. Met isolatiemateriaal wordt bijvoorbeeld glaswol, steenwol en piepschuim bedoeld. Het gaat hier dus niet om ramen, deuren, kozijnen en beglazing. Dit is ook een permanente regeling.

C. Het renoveren en verbouwen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011. Het 6%-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten, niet voor de meegeleverde materialen.

De regeling is verlengd tot en met 31 december 2014. Lees verder

FAQ Accordion by OrangeDevDesign